?!DOCTYPE HTML> 一直赚金豆调研|赚软gQ互联网长期免费挂机赚钱 - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.rfluhz.tw/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.rfluhz.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.rfluhz.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.rfluhz.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <head> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp"/> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> </head> <h2><a href="http://www.rfluhz.tw/">赛花U博?/a> <sup>赛花U的|赚博客Q免费网赚、经验分享、记录网赚点?</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.rfluhz.tw/">|站首页</a></li><li id="menu-page-3"><a href="http://www.rfluhz.tw/jingxuan.html">_N手赚Y?/a></li><li id="menu-page-203"><a href="http://www.rfluhz.tw/guaji.html">电脑挂机打码</a></li><li id="menu-page-202"><a href="http://www.rfluhz.tw/wangzhuandaohang.html">|赚D大全</a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <!--面包屑导?-> <p> <span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;"> 当前位置Q?A href="/">首页</A> >> <A href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?cate=13 ">停止推荐目</A> >> 正文</A> </div></span> <hr class="more"/> </p> <!--面包屑导航结?-> <article id="log1010" class="cate13 auth2"> <header> <time>2019q?1??/time> <h1>一直赚金豆调研|赚软gQ互联网长期免费挂机赚钱</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一直赚金豆挂机调研|赚软gQ据说是刚徏立的一个调查挂Zؓ一体的q_Q由某公司的互联|研I开发,目前已经正式上线q启动,现在长期有奖招募回答问卷和参与挂机的会员Q有兴趣赚点钱的可以去下蝲?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    互联|上早已存在着此类调研挂机cȝ|站Q那是目前依旧E_?a href="http://www.rfluhz.tw/post/15.html" target="_self" title="艄调研通社? style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">艄调研通社?/span></a>Q赛q发现q个新出的^収ͼ与艾瑞调研的模式几乎一栗都是回{问卷和每日挂机相结合的赚钱dQ而且同样是只需要挂机半时Q唯一不同的是此Y件v付金额较高,需要积攒到30元?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一直赚金豆调研挂机|赚软g下蝲Q最新提C,此^台虽然宣U长期运行,但最q网站首和软g都已l打不开Q看来是已经关闭Q,在此推荐其他免费电脑挂机赚钱Q以?/span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">手机全自动挂机^台请点:<a href="http://www.rfluhz.tw/guaji.html" target="_self" title="http://www.rfluhz.tw/guaji.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.rfluhz.tw/guaji.html</span></a></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><a href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?cate=28" target="_self" title="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?cate=28" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);"></span></a></span><br/></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">    打开上面地址后点击马上加入,会直接进入注册信息填写页面,按要求填完后提交注册。然后进入到|站主页Q赛q提示先下载一直赚金豆挂机PC版YӞ下完后双d装YӞ打开软g输入用户名和密码登陆?/span><br/></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    首次注册q下载安装挂Y件的用户Q^C赠?元钱的新人奖励,因此我们会看到自己帐户中?0个金豆,下一步我们把软g讄为开启动Q然后最化可以了。赛q提示每天挂机只要?0分钟Q就完成当日的挂ZQ务了Ql挂也不会有奖励了。也是说每天挂机最多获?个金豆,W二天发攑ֈ帐户中?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    q个软g的挂钱收入是固定的,我们q可以参与填{有偉K卯金豆Q^CҎ用户的注册资料,不定期的发放不同的问Pl适合回答的hQ赛q发现每月可收C三个左右的调研Q务,如果全部回答完ƈ成功通过的,大约能够赚到五六块钱?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    q有邀h荐别人注册也可以赚钱Q每单个注册q安装用Y件的成功用户Q^C赠?0个金豆,也就是每成功推荐1人奖?元钱。赛q计算一下,如果是自己单q的赚友Q挂Z月固定赚3元,回答问卷需抛除未通过的,暂且也算?元,大约需要连l做5个月Q才能攒?0元申h现。整体来说hg高,大家自己选择是否d吧?/span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q|赚博客 | 本文固定链接: <a href="http://www.rfluhz.tw/post/1010.html" target="_self" title="http://www.rfluhz.tw/post/1010.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.rfluhz.tw/post/1010.html</span></a></span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处Q?/span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p></section> <footer> <h4>Tags: </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 停止推荐目</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="1010">36</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.rfluhz.tw/post/1009.html" title="火山极速版每天看视频金币上限,两毛钱可提现的赚钱应?>火山极速版每天看视频金币上限,两毛钱可提现的赚钱应?/a></p><p>下一? <a href="http://www.rfluhz.tw/post/1011.html" title="YunFile|盘无法讉K|站Q估计很可能已经关闭不能用了">YunFile|盘无法讉K|站Q估计很可能已经关闭不能用了</a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction20"> <dt> 支付宝红?/dt> <dd> <div><div id="mod_function20" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function20');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'L9r06t_1283079';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '200';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction18"> <dt>团U包</dt> <dd> <div><div id="mod_function18" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function18');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divSearchPanel"> <dt>站内搜烦</dt> <dd> <div><div id="mod_searchpanel" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('searchpanel');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divCatalog"> <dt>|站分类</dt> <dd> <ul><li id="mod_catalog" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('catalog');</script></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/act/ambassador/sharetouser.html?userCode=ifl8xk3r&productCode=qingcloud&utm_source=ifl8xk3r" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.rfluhz.tw/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.rfluhz.tw/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.rfluhz.tw/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.rfluhz.tw" target="_blank">赛花U博?/a>  版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/15093611.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?15093611" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/15093611.asp" style="border:none" /></a></noscript> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.rfluhz.tw/"><span class="STYLE1">Ф2019</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>