?!DOCTYPE HTML> 蛋蛋赚一元红包与PC蛋蛋一个Q币,忆QQ宠物喂养讎ͼ下) - 赛花U博?/title> <meta name="generator" content="Z-Blog 2.2 Prism Build 140101" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EDGE" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="http://www.rfluhz.tw/feed.asp" title="赛花U博? /> <link rel="stylesheet" href="http://www.rfluhz.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/style.css.asp" type="text/css" media="screen" /> <!--[if lt IE 9]><link rel="stylesheet" href="http://www.rfluhz.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/style/ie.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]--> <script src="http://www.rfluhz.tw/zb_users/theme/HTML5CSS3/source/common.js.asp" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body class="single"> <header> <h2><a href="http://www.rfluhz.tw/">赛花U博?/a> <sup>赛花U的|赚博客Q免费网赚、经验分享、记录网赚点?</sup></h2> <nav> <ul><li><a href="http://www.rfluhz.tw/">|站首页</a></li><li id="menu-cate-4"><a href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?cate=4">游戏赚钱</a></li><li id="menu-page-4"><a href="http://www.rfluhz.tw/wangpan.html">|盘赚钱</a></li><li id="menu-page-5"><a href="http://www.rfluhz.tw/diaocha.html">调查赚钱</a></li><li id="menu-page-7"><a href="http://www.rfluhz.tw/dianji.html">点击赚钱</a></li><li id="menu-page-6"><a href="http://www.rfluhz.tw/qiandao.html">{ֈ领钱</a></li><li id="menu-page-8"><a href="http://www.rfluhz.tw/qita.html">其他|赚</a></li><li><a href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?cate=35" target="_blank" title="手机赚钱">手机赚钱</a></li><li id="menu-page-202"><a href="http://www.rfluhz.tw/wangzhuandaohang.html">|赚D</a></li></ul> </nav> </header> <section> <section id="main"> <section> <article id="log624" class="cate34 auth2"> <header> <time>2018q???/time> <h1>蛋蛋赚一元红包与PC蛋蛋一个Q币,忆QQ宠物喂养讎ͼ下)</h1> </header> <section><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    一开始女友还打算用我Q宠里的钱l她的看病,l果试了一下绝对不行,赛花U发C个不同帐户之_Ҏ没机会发生Q何的金钱交集Q这也是老马的企鹅公司的一U营销{略Q直接掐断了你们U底下互相帮助的途径Q有劲你都不上?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    pc蛋蛋手机版蛋蛋赚APP点:<a href="http://www.rfluhz.tw/post/146.html" target="_self" title="http://www.rfluhz.tw/post/146.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.rfluhz.tw/post/146.html</span></a></span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    赛花U做|赚q么多年后回惌v来,其实q样的政{对赢利者来说最合适,主要防止有h甌好几个宠物,然后把宠物公q金钱攒下专门培养一个,真要如此的话充值的人可要减很多。女友的宠物后来L后选择埋了Q正好有个同事也有QQ宠物Q她们管理仓库的那边又没电脑Q于是委托我奛_帮她挂Q宠?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    奛_丧失Q宠后q没来得及悲伤,马上找C替补Q以后她怎么dȝQ估计和以前的流E甚至结局都雷同。赛q记得有天去胦务部走̎Q顺便看了她的电脑一|直接Ȁ动的叫了出来Q“我靠,那宠物怎么大肚子朝天,w地下奄奄一息了Q你竟然又把别h的Q宠给zLL了!?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    非常可惜的是后来赛花U的宠物Q也遭遇了同Ll历Q那也是在意料之中的事,无论怎么努力怎么省,金钱L不够q。关键是吃饭zM看病的金׃q不能省Q否则就会死掉。于是注册PC蛋蛋后赠送的那一个QQ币,帮忙渡过了第一ơ难养I可惜Q宠如果想要一直活着Q以后还会遇到很多难兟?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    直到Q宠又一ơ生病了Q严重到不充Q币就zM下去了,那时赛花U已l在操作|赚Q也没了兴趣ȝ会这些无聊又无用的东ѝ当时又新申请了几个QQQ那个老号基本不怎么登陆了。偶上ȝ看时QQ宠的每次自动启动非常烦hQ最后直接设|ؓ不启动,再以后的重逢就是九q后了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    写文章时回忆赯蛋赚APP赠送的U包Q赛q跟着惌v了PC蛋蛋的那个Q币,接着又想C吃掉我Q币的宠物Q于是尝试打开QQ后启动,发现竟然q好好的zȝQ当然年龄是没有增长Q仿佛那U冷Mh一般。有意思的是九q前要致死的病Q也自己痊愈了?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">    正当赛花U追忆当q感慨万分之Ӟ旁边耍玩L儿子H然发现Q电脑屏q上有个会动的小怪物Q赶忙凑q来观察。我指oQ宠做一些行走蟩跃,或打招呼的动作,儿子看的直欢呼雀跃,q说没见q这个非常好玩的东西Q我告诉他Q“这个小企鹅Q比你的q龄大多了!?/span></p><p><br/></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;">本文分两发布,上篇地址Q?a href="http://www.rfluhz.tw/post/623.html" target="_self" title="http://www.rfluhz.tw/post/623.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun; color: rgb(84, 141, 212);">http://www.rfluhz.tw/post/623.html</span></a></span></p><p><span style="font-size: 16px; font-family: 宋体, SimSun;"><br/></span></p><p><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">推荐更多的手机游戏赚钱APP应用Q?/span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><a href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?tags=%E6%89%8B%E6%9C%BA%E6%B8%B8%E6%88%8F%E8%B5%9A%E9%92%B1" target="_self" title="【点此进入手机玩游戏赚钱? textvalue="【点此进入手机玩游戏赚钱? style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px; line-height: 18px; color: rgb(84, 141, 212);"><span style="padding: 0px; margin: 0px;">【点此进入手机玩游戏赚钱?/span></a></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br/></span></p><p style="white-space: normal;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);">来源Q赛q</span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">|赚博客</span><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"> | 本文固定链接: <a href="http://www.rfluhz.tw/post/624.html" target="_self" title="http://www.rfluhz.tw/post/624.html" style="color: rgb(84, 141, 212); text-decoration: underline;"><span style="font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px; line-height: 22px; color: rgb(84, 141, 212); background-color: rgb(255, 255, 255);">http://www.rfluhz.tw/post/624.html</span></a></span><br/></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;">版权所?原创文章如有转蝲时请以本链接形式注明作者和保留出处!</span></p><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; white-space: normal; padding: 0px; font-family: 微Y雅黑, 宋体, 'Trebuchet MS', Tahoma, Arial, sans-serif; line-height: 22px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-family: 宋体, SimSun; font-size: 16px;"><br/></span></p></section> <footer> <h4>Tags: <a href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?tags=PC%E8%9B%8B%E8%9B%8B">PC蛋蛋</a> <a href="http://www.rfluhz.tw/catalog.asp?tags=%E8%9B%8B%E8%9B%8B%E8%B5%9AAPP">蛋蛋赚APP</a> </h4> <h5><em>发布: 赛花U?/em> <em>分类: 生活感悟随笔</em> <em>评论: 0</em> <em>览: <count id="624">45</count></em></h5> </footer> <nav><p>J 上一?<a href="http://www.rfluhz.tw/post/623.html" title="蛋蛋赚一元红包与PC蛋蛋一个Q币,忆QQ宠物喂养讎ͼ上)">蛋蛋赚一元红包与PC蛋蛋一个Q币,忆QQ宠物喂养讎ͼ上)</a></p><p>下一? <a href="http://www.rfluhz.tw/post/625.html" title="支付宝水늇~费U包Q支付宝appd扫码免费领取">支付宝水늇~费U包Q支付宝appd扫码免费领取</a></p></nav> </article> <dl id="related"> <dt>相关文章</dt> <dd><ul><li><time>2018-9-6 7:7:7</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/623.html">蛋蛋赚一元红包与PC蛋蛋一个Q币,忆QQ宠物喂养讎ͼ上)</a></li><li><time>2018-8-20 2:6:8</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/606.html">pc蛋蛋|站新版的金蛋小金库Q功能介l和如何使用</a></li><li><time>2018-2-11 0:3:59</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/416.html">蛋蛋赚appl你发了一个微信红包,Ƣ乐q新q?/a></li><li><time>2017-12-15 3:7:8</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/366.html">蛋蛋赚APP购物q利可能下架Q集分宝余额转换为现?/a></li><li><time>2017-9-25 3:8:4</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/330.html">PC蛋蛋11周年有奖注册Q免贚w?元微信红包即时到?/a></li><li><time>2017-6-4 16:37:7</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/244.html">pc蛋蛋支付宝提现金币,l定银行卡和微信提现教程</a></li><li><time>2017-5-28 23:56:20</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/237.html">pc蛋蛋U分、成qU、成倹{荣誉的获得与用?/a></li><li><time>2017-5-23 2:10:4</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/232.html">pc蛋蛋金币和金蛋的区别、作用、兑换比?/a></li><li><time>2017-5-22 18:22:11</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/231.html">pc蛋蛋|站每日{ֈ送金币,计算公式规则?/a></li><li><time>2017-3-4 11:48:31</time> <a href="http://www.rfluhz.tw/post/146.html">PC蛋蛋|赚手机版蛋蛋赚APPQ注册领取即时支付一元微信红包流E?/a></li></ul></dd> </dl> <dl id="comment"> <dt>留言列表</dt> <dd> <ins style="display:none;" id="AjaxCommentBegin"></ins><ins style="display:none;" id="AjaxCommentEnd"></ins> </dd> </dl> <dl id="postcmt"> <dt>发表留言</dt> <dd> <h5>◎欢q参与讨论,请在q里发表您的看法、交您的观炏V?/h5> <form target="_self" method="post" action="http://www.rfluhz.tw/zb_system/cmd.asp?act=cmt&key=c7274c44"> <input type="hidden" name="inpId" value="624" /> <input type="hidden" name="inpArticle" /> <input type="hidden" name="inpRevID" /> <p> <label> <input type="text" name="inpName" size="28" tabindex="2" required /> 名称<sup>*</sup></label> </p> <p> <label> <input type="text" name="inpEmail" size="28" tabindex="3" /> 邮箱</label> </p> <p> <label> <input type="text" name="inpHomePage" size="28" tabindex="4" /> |站链接</label> </p> <p><label><input type="text" name="inpVerify" size="28" tabindex="5" required /> 验证<sup>*</sup></label> <img style="border:1px solid black" src="http://www.rfluhz.tw/zb_system/function/c_validcode.asp?name=commentvalid" alt="" title=""/></p> <p> <textarea name="txaArticle" class="txt" cols="50" rows="4" tabindex="6" title="留言最长字?000" ></textarea> </p> <p> <button name="btnSumbit" type="submit" tabindex="6">提交</button> </p> </form> </dd> </dl> </section> <aside> <dl id="divFunction17"> <dt>热门推荐</dt> <dd> <div><div id="mod_function17" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function17');</script></div></div> </dd> </dl><dl id="divFunction16"> <dd> <div><script>var mediav_ad_pub = 'L9r06t_1283079';var mediav_ad_width = '200';var mediav_ad_height = '200';</script><script type="text/javascript" language="javascript" charset="utf-8" src="http://static.mediav.com/js/mvf_g2.js"></script></div> </dd> </dl><dl id="divFunction18"> <dt>团U包</dt> <dd> <div><div id="mod_function18" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('function18');</script></div></div> </dd> </dl> </aside> </section> <aside id="extra"> <dl id="divCatalog"> <dt>|站分类</dt> <dd> <ul><li id="mod_catalog" style="display:none;"><script type="text/javascript">LoadFunction('catalog');</script></li></ul> </dd> </dl> </aside> </section> <footer> <h4><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/act/ambassador/sharetouser.html?userCode=ifl8xk3r&productCode=qingcloud&utm_source=ifl8xk3r" target="_blank" title="本博L">本博L</a> | <a href="http://www.rfluhz.tw/tags.asp" target="_blank" title="标签搜烦">标签搜烦</a> | <a href="http://www.rfluhz.tw/wangzhuanbokedaquan.html" target="_blank" title="博客大全">博客大全</a> | <a href="http://www.rfluhz.tw/guestbook.html" target="_blank" title="在线留言">在线留言</a><br/></h4> <p>Powered By  <a href="http://www.rfluhz.tw" target="_blank">赛花U博?/a>  版权所?<script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?a4e2e9f816d3a5bedf457f02af1724cb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script>  | <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://js.users.#/15093611.js"></script> <noscript><a href="http://www.#/?15093611" target="_blank"><img alt="我要啦免费统计" src="http://img.users.#/15093611.asp" style="border:none" /></a></noscript> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn/" target="_blank">鲁ICP?2018473?2</a></p> </footer> <a href="http://www.rfluhz.tw/"><span class="STYLE1">Ф2019</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>